Logo

06 - 18 20 20 97
Home
Tarieven
Contact
Reserverings formulier
Voorwaarden
english indicator

Algemene Voorwaarden

Wij hanteren de Algemene voorwaarden voor Zorgvervoer en Taxi. Gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage op 10 december 2019 aktenummer 35/2019. Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari 2020.

VOF Great Comfort Service (GCS Taxi) is geen lid van bovengenoemde brancheorganisatie KNV Taxi maar heeft apart bij de geschillencommissie Taxivervoer van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (zie www.degeschillencommissie.nl) geregistreerd. In het kader van die registratie zijn met de SGC bindende afspraken gemaakt over de nakoming van de uitspraken van de Commissie.

Download als PDF

U kunt desgewenst onze algemene voorwaarden opvragen via ons e-mailadres;

info@gcs-taxi.nl. Of kijk ook op www.knv.nl , Consumentenvoorwaarden Vervoer